احکام‎ ‎اقتصادی در مورد زمین‎ ‎
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد چه در مکتب اسلام و چه در مکتب شرق و غرب متوقف بر کار است. این اصل مسلم و مورد قبول همه است که بدون کار، ‏اقتصاد از سلامت لازم برخوردار نخواهد بود. کار بر سه قسم است: 1.کار تولیدی: نظیر زراعت. 2.کار توزیعی: نظیر تجارت. 3.کار ‏خدماتی: نظیر مدیریت، طبابت، پرستاری و مهمتر از اینها کارهای اداری. البته شرط در تمام این سه نوع کار، سلامت آنهاست مثلاً در ‏کار تولیدی استقلال باید باشد نه وابستگی ‏